Obieg powietrza

Obieg powietrza: co to jest?

Obieg powietrza to sposób, w jaki powietrze krąży w pomieszczeniu w systemach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Istnieją dwa podstawowe rodzaje obiegu powietrza w tych systemach: obieg zamknięty i obieg otwarty.

Jakie są rodzaje obiegu powietrza?

 • Zamknięty obieg powietrza. W obiegu zamkniętym powietrze krąży tylko wewnątrz budynku, bez wprowadzania świeżego powietrza z zewnątrz. Powietrze jest wciągane do systemu przez zwrotny układ wentylacyjny, a następnie przetwarzane w celu osiągnięcia wymaganych warunków klimatycznych. W końcu powietrze jest ponownie rozprowadzane po pomieszczeniach w budynku. Obieg zamknięty jest bardziej energooszczędny, ale może prowadzić do zwiększonej zawartości zanieczyszczeń w powietrzu.
 • Otwarty obieg powietrza. W obiegu otwartym powietrze z zewnątrz jest wprowadzane do systemu HVAC, aby zapewnić stały dopływ świeżego powietrza. Wymiana powietrza jest bardziej intensywna niż w obiegu zamkniętym, co oznacza, że powietrze wewnątrz budynku jest mniej narażone na zanieczyszczenia. Jednakże, obieg otwarty może być mniej energooszczędny, ponieważ wymaga większej ilości energii do ogrzania lub ochłodzenia świeżego powietrza wprowadzanego do budynku.

Jak wymusić obieg powietrza?

Wymuszenie obiegu powietrza w pomieszczeniu jest ważne dla zapewnienia dobrej jakości powietrza wewnętrznego oraz lepszego rozprowadzenia ciepła lub chłodu. Oto kilka sposobów, jak wymusić obieg powietrza w pomieszczeniu:

 1. Otwórz okna - otwarcie okien pozwala na naturalny przepływ powietrza przez pomieszczenie, a tym samym wymuszenie obiegu powietrza. Jednak ten sposób wymuszania obiegu powietrza jest skuteczny tylko wtedy, gdy na zewnątrz panuje lepsza jakość powietrza niż w pomieszczeniu, na przykład w przypadku, gdy na zewnątrz jest niższa wilgotność lub niższa temperatura.
 2. Wykorzystaj wentylatory - zamontowanie wentylatorów w pomieszczeniu pomaga w wymuszaniu obiegu powietrza. Wentylatory przyspieszają ruch powietrza i mieszają powietrze w pomieszczeniu, co pomaga w równomiernym rozprowadzeniu ciepła lub chłodu.
 3. Zastosuj system wentylacji mechanicznej - systemy wentylacji mechanicznej wymuszają przepływ powietrza przez pomieszczenie. Powietrze jest filtrowane, schładzane lub ogrzewane, a następnie wprowadzane do pomieszczenia. W ten sposób zapewniona jest stała jakość powietrza i równomierne rozprowadzenie ciepła lub chłodu.
 4. Użyj kurtyn powietrznych - kurtyny powietrzne to urządzenia, które tworzą barierę powietrzną między pomieszczeniem a otoczeniem. Kurtyny powietrzne wykorzystują strumienie powietrza o dużej prędkości, aby zapobiec przenikaniu powietrza z zewnątrz do pomieszczenia lub odwrotnie. Dzięki temu kurtyny powietrzne pomagają w wymuszaniu obiegu powietrza oraz zapobiegają utracie ciepła lub chłodu.

Co wpływa na obieg powietrza?

Obieg powietrza w pomieszczeniu jest wpływany przez wiele czynników. Niektóre z czynników, które wpływają na obieg powietrza, to:

 • Temperatura powietrza - ciepłe powietrze ma tendencję do unoszenia się, co może zakłócić równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.
 • Wilgotność powietrza - wilgotne powietrze jest cięższe i bardziej zwarte, co może utrudniać przepływ powietrza.
 • Liczba osób w pomieszczeniu - im więcej osób, tym większe jest zapotrzebowanie na powietrze świeże, co może wymagać większej ilości przepływu powietrza.
 • Wyposażenie - niektóre urządzenia mogą wpływać na przepływ powietrza w pomieszczeniu, np. zasłonięte grzejniki lub klimatyzatory.
 • Architektura - układ drzwi i okien, wysokość sufitu, przegrody, itp. mogą wpływać na przepływ powietrza w pomieszczeniu.

Zakłócenie obiegu powietrza może prowadzić do złej jakości powietrza w pomieszczeniu, co może wpływać na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Zakłócenia te mogą wynikać z blokowania przepływu powietrza przez przeszkody, zbyt słabego lub zbyt silnego nawiewu, nieszczelności w instalacji wentylacyjnej itp.

Wspieranie obiegu powietrza można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń takich jak kurtyny powietrzne, wentylatory, dystrybutory powietrza, a także poprzez dobrą aranżację pomieszczenia i zastosowanie materiałów, które nie blokują przepływu powietrza.