Skraplacz

Skraplacz to element układu chłodniczego, który przekształca parę czynnika chłodniczego w ciecz. Proces ten następuje dzięki oddawaniu ciepła do otoczenia. Skraplacz jest zazwyczaj umieszczony na zewnątrz pomieszczenia i składa się z rurek, po których przepływa czynnik chłodniczy, oraz z wiatraka, który wyciąga ciepłe powietrze z wnętrza urządzenia i odprowadza je na zewnątrz. W wyniku tego procesu czynnik chłodniczy skrapla się, czyli zmienia stan skupienia z gazu na ciecz.