Parownik

Parownik to element układu chłodniczego, który przekształca ciecz w parę. Jest on umieszczony wewnątrz urządzenia i odpowiada za pobieranie ciepła z pomieszczenia. Proces ten zachodzi poprzez przepływ czynnika chłodniczego przez rurki parownika, co skutkuje ochłodzeniem powietrza w pomieszczeniu. W wyniku tego procesu czynnik chłodniczy odparowuje, czyli zmienia stan skupienia z cieczy na gaz.