Rekuperator / rekuperacja

Co to jest rekuperator?

Rekuperator to urządzenie służące do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczenia i przekazywania go do świeżego powietrza doprowadzanego do pomieszczenia. Dzięki temu urządzeniu można zmniejszyć straty ciepła w procesie wentylacji i zwiększyć efektywność systemu wentylacyjnego. Rekuperatory są często stosowane w budynkach o wysokim standardzie, gdzie wymagana jest wysoka jakość powietrza oraz niskie koszty eksploatacji.

Jak działa rekuperator?

Rekuperator działa na zasadzie wymiany ciepła między strumieniami powietrza. Głównym elementem rekuperatora jest wymiennik, który składa się z kilku warstw blaszek o dużej powierzchni, wykonanych z materiałów o wysokiej przewodności cieplnej, takich jak aluminiowe lub polimerowe płaskie kanały. Wymiennik umieszczony jest wewnątrz urządzenia, a przez jego kanały przepływają strumienie powietrza: świeże doprowadzane z zewnątrz oraz zużyte wywiewane z pomieszczenia.

W procesie odzyskiwania ciepła, świeże powietrze z zewnątrz jest filtrowane, a następnie napędzane jest przez wymiennik, gdzie ma miejsce wymiana ciepła z wywiewanym powietrzem z pomieszczenia. Ciepło jest przekazywane z wywiewanego powietrza na świeże powietrze, co pozwala na odzyskanie części energii cieplnej i zmniejszenie strat ciepła w procesie wentylacji.

Po przepłynięciu przez wymiennik, świeże powietrze, które jest już ogrzane, jest doprowadzane do pomieszczenia, a zużyte powietrze jest wywiewane na zewnątrz. W niektórych modelach rekuperatorów, dodatkowo wyposażonych w system rekuperacji wilgoci, wilgotne powietrze może być odparowywane z powrotem do pomieszczenia, co przyczynia się do utrzymania właściwego poziomu wilgotności w powietrzu.

W procesie pracy rekuperatora, ważne jest, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przez urządzenie, który jest regulowany przy pomocy wentylatorów. Oprócz tego, rekuperator może być wyposażony w systemy regulacji temperatury i wilgotności powietrza, które zapewniają optymalną jakość powietrza w pomieszczeniu.

Rekuperacja - opis procesu

Proces rekuperacji to proces odzyskiwania ciepła lub chłodu z powietrza wywiewanego z budynku, które jest następnie wykorzystywane do ogrzewania lub chłodzenia świeżego powietrza z zewnątrz przed wprowadzeniem go do budynku. Proces ten odbywa się w rekuperatorze, który jest urządzeniem, które pozwala na wymianę ciepła między dwoma strumieniami powietrza, bez ich mieszania się.

Podczas procesu rekuperacji powietrze wentylacyjne z budynku jest wyprowadzane za pomocą wentylatora do rekuperatora, gdzie przechodzi przez wymiennik ciepła. Wymiennik ten składa się z dwóch kanałów, przez które przepływają dwa oddzielne strumienie powietrza: wewnętrzne powietrze z budynku i świeże powietrze z zewnątrz. Przez kanał wewnętrzny przepływa powietrze wywiewane, które oddaje ciepło lub chłód do kanału zewnętrznego, w którym przepływa świeże powietrze. Dzięki temu świeże powietrze jest już ogrzane lub ochłodzone, co pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania lub chłodzenia powietrza wprowadzanego do budynku.

Proces rekuperacji pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z klimatyzacją i wentylacją budynku, a także na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach, co ma pozytywny wpływ na zdrowie i komfort mieszkańców lub pracowników.

Na co zwrócić uwagę wybierając rekuperator? Jak dobrać rekuperator do potrzeb?

Wybierając rekuperator, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników:

 • Wielkość rekuperatora - powinna być odpowiednia do wielkości budynku oraz przepływu powietrza, który jest wymagany do zapewnienia właściwej wentylacji.
 • Wysoka sprawność - rekuperator powinien mieć wysoką sprawność odzysku ciepła, co pozwoli na zmniejszenie kosztów ogrzewania.
 • Poziom hałasu - warto zwrócić uwagę na poziom hałasu, jaki generuje rekuperator. Niski poziom hałasu jest szczególnie ważny w przypadku montażu w miejscach, gdzie wymagana jest cisza.
 • System filtrów - rekuperator powinien być wyposażony w odpowiedni system filtrów, który pozwoli na oczyszczenie powietrza z zanieczyszczeń oraz pyłów.
 • Sterowanie - warto wybrać rekuperator, który jest łatwy w obsłudze i ma intuicyjny system sterowania.

Dobierając rekuperator do potrzeb, należy wziąć pod uwagę wielkość pomieszczenia, poziom wilgotności oraz ilość osób przebywających w pomieszczeniu. Im większy jest budynek, tym większy musi być przepływ powietrza i tym większy rekuperator trzeba zainstalować. Istotnym elementem jest również klimat w danym regionie, ponieważ rekuperator może wymagać dodatkowego podgrzewania lub chłodzenia powietrza w zależności od temperatury otoczenia. Wszystkie te czynniki powinny zostać wzięte pod uwagę, aby dobrać odpowiedni rekuperator dla danego pomieszczenia lub budynku.

Jak ustawić lub gdzie zamontować rekuperator?

Rekuperator powinien być zamontowany w miejscu, gdzie łatwo jest dostępny do jego obsługi i konserwacji, a jednocześnie nie przeszkadza w użytkowaniu pomieszczenia. Zazwyczaj umieszcza się go na poddaszu lub w piwnicy, ale może być także montowany wewnątrz pomieszczenia, np. w szafie.

Podczas ustawiania rekuperatora należy zwrócić uwagę na kilka kwestii:

 • Położenie - rekuperator powinien być ustawiony na stabilnym podłożu, chroniącym go przed wibracjami i drganiami.
 • Odległość od ścian - należy zachować odpowiednią odległość od ścian, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza.
 • Kierunek wylotu powietrza - wylot powietrza z rekuperatora powinien być skierowany w stronę pomieszczenia, w którym będzie ono wykorzystywane.
 • Podłączenie kanałów - kanały powietrzne należy podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta, dbając o to, aby nie były one zbyt długie i zapewniały swobodny przepływ powietrza.
 • Zasilanie - rekuperator powinien być podłączony do gniazdka z uziemieniem i zabezpieczony odpowiednim wyłącznikiem.
 • Filtry - należy zwrócić uwagę na rodzaj i jakość filtrów, które są stosowane w rekuperatorze, ponieważ to one odpowiadają za jakość powietrza, które jest w nim przetwarzane.

Ile prądu zużywa rekuperator?

Rekuperator zużywa prąd w zależności od swojej mocy oraz trybu pracy. Zwykle parametr ten podawany jest w specyfikacji technicznej urządzenia. Najczęściej rekuperatory dostępne na rynku mają moc od 100 W do 500 W w trybie podstawowej pracy (bez grzania lub chłodzenia powietrza). W przypadku rekuperatorów z dodatkowymi funkcjami, takimi jak grzanie lub chłodzenie, zużycie energii elektrycznej wzrasta odpowiednio do potrzeb.

Do obliczenia faktycznego zużycia prądu przez rekuperator można skorzystać z prostego wzoru: P = U x I, gdzie P to moc w wattach, U to napięcie w voltach, a I to prąd w amperach. Należy jednak pamiętać, że faktyczne zużycie prądu może różnić się od wartości podanej w specyfikacji, w zależności od warunków pracy i trybu użytkowania rekuperatora.

Jak czyścić rekuperator?

Czyszczenie rekuperatora powinno być przeprowadzane regularnie, aby zapewnić skuteczne działanie i utrzymać dobrej jakości powietrze w pomieszczeniu. Oto kilka kroków, jak i czym czyścić rekuperator:

 1. Wyłącz zasilanie rekuperatora - przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć zasilanie rekuperatora.
 2. Otwórz klapę dostępową - większość rekuperatorów ma klapę, którą można otworzyć, aby uzyskać dostęp do wymienników ciepła i filtrów powietrza.
 3. Wyjmij filtry powietrza - filtry powietrza powinny być regularnie czyszczone lub wymieniane, w zależności od stopnia zabrudzenia. Wyczyść filtry z kurzu i brudu, używając odkurzacza lub myjki ciśnieniowej. Niektóre filtry powietrza można prać w pralce lub ręcznie.
 4. Wyczyść wymiennik ciepła - wymienniki ciepła są zazwyczaj wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego i powinny być regularnie czyszczone, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i kurzu. Można to zrobić za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza.
 5. Oczyść rury wentylacyjne - rury wentylacyjne również mogą gromadzić się brud i kurz, co może wpłynąć na wydajność rekuperatora. Można je oczyścić za pomocą szczotki lub odkurzacza z dyszą.
 6. Zamontuj z powrotem filtry i klapę dostępową - po wyczyszczeniu filtry powietrza i wymienniki ciepła, zamontuj je z powrotem w rekuperatorze i zamknij klapę dostępową.

W zależności od modelu i producenta, instrukcja czyszczenia rekuperatora może się nieznacznie różnić. Warto więc przed rozpoczęciem czyszczenia zapoznać się z instrukcją obsługi rekuperatora.