Obieg powietrza zamknięty

Zamknięty obieg powietrza to taki, w którym powietrze krąży w zamkniętym obiegu wewnątrz budynku lub pomieszczenia, bez wymiany z powietrzem na zewnątrz. W takim systemie powietrze pobierane jest z pomieszczenia, przefiltrowane i chłodzone lub ogrzewane, a następnie dostarczane z powrotem do pomieszczenia.

Zamknięty obieg powietrza działa na zasadzie cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczenia, dzięki czemu można utrzymać stałą temperaturę oraz poziom wilgotności w powietrzu. Wymiana powietrza zachodzi jedynie poprzez szczeliny i nieszczelności w budynku, co w wyniku akumulacji wilgoci i substancji chemicznych może prowadzić do zwiększonego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach.

Zamknięty obieg powietrza nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale może prowadzić do pogorszenia jakości powietrza w pomieszczeniu, szczególnie jeśli nie zapewni się odpowiedniej wentylacji, regularnego czyszczenia filtrów powietrza oraz regularnych przeglądów systemu HVAC.

Przewagą układu zamkniętego nad otwartym jest to, że zużywa mniej energii, ponieważ nie wymaga stałego podgrzewania lub schładzania powietrza z zewnątrz. Ponadto, zamknięty obieg powietrza pozwala na utrzymanie stałej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach bez względu na warunki zewnętrzne.