Obieg powietrza otwarty

Otwarty obieg powietrza to sposób działania systemu wentylacyjnego, w którym powietrze jest pobierane z zewnętrznego środowiska, przefiltrowane i następnie dostarczane do pomieszczeń, a następnie jest wypuszczane na zewnątrz przez otwory wywiewne. W tym przypadku powietrze jest stale wymieniane z otoczeniem, co oznacza, że ilość dostępnego powietrza jest nieograniczona, ale jego jakość może być uzależniona od czynników zewnętrznych.

W systemie otwartego obiegu powietrza, powietrze jest zwykle filtrowane przez świeże filtry powietrza przed wprowadzeniem do budynku, a zużyte powietrze jest usuwane przez otwory wentylacyjne w budynku, takie jak wywiewniki lub otwory w oknach. W porównaniu z zamkniętym obiegiem, otwarty obieg powietrza jest bardziej efektywny w wymianie powietrza i może zapewnić lepszą jakość powietrza wewnętrznego, zwłaszcza w przypadku obiektów przemysłowych lub magazynów.

Otwarty obieg powietrza jest zazwyczaj zalecany w miejscach, w których wymagana jest stała cyrkulacja powietrza i klimatyzacja nie jest wymagana, na przykład w halach magazynowych, w halach produkcyjnych lub w innych dużych pomieszczeniach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza jest niezbędne dla pracowników.

Zaletą otwartego obiegu powietrza jest to, że nie wymaga on zbyt dużej ilości energii elektrycznej do wymiany powietrza, co oznacza, że koszty utrzymania systemu są niższe niż w przypadku zamkniętego obiegu powietrza. Ponadto, ponieważ powietrze jest stale wymieniane z otoczeniem, nie ma konieczności wprowadzania dodatkowej wilgoci do pomieszczenia, co może być korzystne w niektórych warunkach klimatycznych.