Sprężarka

W kontekście urządzeń HVAC, sprężarka jest podstawowym elementem układu chłodniczego. Jej zadaniem jest sprężenie i skroplenie czynnika chłodniczego, którym przepływa w obiegu zamkniętym. Sprężarka pobiera niskociśnieniowy czynnik chłodniczy (najczęściej gazowaty) z jednego końca i wypuszcza go w postaci wysokociśnieniowej cieczy lub gazów na drugim końcu, co umożliwia transport ciepła z pomieszczenia na zewnątrz.

Sprężarka może być napędzana różnymi źródłami energii, takimi jak silnik elektryczny, gazowy, cieplny lub napęd hydrauliczny. W większości systemów HVAC stosuje się sprężarki z napędem elektrycznym, ponieważ są one bardziej ekonomiczne i nie generują zanieczyszczeń w trakcie pracy.

Sprężarki w urządzeniach HVAC mają różne rodzaje, w tym sprężarki tłokowe, śrubowe, spiralne, obrotowe i odśrodkowe. Wybór rodzaju sprężarki zależy od wielkości systemu HVAC, rodzaju czynnika chłodniczego oraz wymaganych parametrów wydajnościowych i energetycznych.